Vuosikokous 2021

Kokous pidetään sähköpostikokouksena 29.4.2021 klo 18.

Jäsenet ovat saaneet kokousmateriaalin sähkpostitse.
Materiaali on lähetetty kirjeitse niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.